Gå til hoved-indhold

Redegørelse for selskabsledelse

 

I henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse", udarbejdet for Nasdaq Copenhagen A/S, skal et børsnoteret selskab gøre rede for, hvordan det forholder sig til anbefalingerne efter "følg-eller-forklar"-princippet.

FirstFarms redegør for selskabsledelse i sine årsrapporter med henblik på at forklare virksomhedens politik på området, herunder eventuelle afvigelser i forhold til anbefalingerne. Interesserede har i øvrigt adgang til at læse FirstFarms' fuldstændige beskrivelse af holdningen til selskabsledelse og derved få indsigt i selskabets overordnede rammer. 

FirstFarms fokuserer på, at forholdet til aktionærer, bestyrelse og ledelse overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Nasdaq Copenhagen A/S. Selskabet støtter generelt disse anbefalinger og søger at sikre, at selskabets ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende.

Redegørelserne er at finde herunder: