Gå til hoved-indhold

Redegørelse for samfundsansvar

 

I henhold til årsregnskabsloven (ÅRL) §99a skal virksomheder i regnskabsklasse store C og regnskabsklasse D årligt afgive en redegørelse om samfundsansvar. Ved virksomhedens samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.