Gå til hoved-indhold

Vision, Purpose, Mission & Strategi

Vision

Vi vil være en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer.

Purpose

Bidrage til en sundere verden med fødevarer, der produceres med respekt for mennesker, dyr, jord og klima.

Mission

Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. 

Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. 

Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Strategi 2028

Organisationen er i vækst og volatile omgivelser stiller nye krav til vores virksomhed. Vores koncernstrategi 2028 er tilpasset til de udfordringer og muligheder, virksomheden står overfor. 


Den indeholder fire definerede områder, som vi vil fokusere på i vores strategiske arbejde de kommende år for at kunne fortsætte med at drive en lønsom forretning og nå vores mål. 

Organisationsudvikling

Med afsæt i professionel ledelse og "best practice" opkøber, udvikler og driver vi jordbrugs- og fødevarevirksomhed. Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv; deres viden og kompetencer spiller en afgørende rolle i FirstFarms’ udvikling. Derfor vil vi i større grad fokusere på at udvikle vores medarbejderes kompetencer, som vil understøtte FirstFarms' udvikling. 

Bæredygtighed

Vi er i høj grad opmærksomme på, at forbrugerne stiller stadig højere krav til os og andre fødevareproducenter. I FirstFarms tager vi ansvar for alt hvad vi laver, og med respekt for vores forbrugere vil vi stræbe efter at imødekomme deres krav. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed. 

Forretningsudvikling

FirstFarms ønsker at vækste virksomheden; både ved at udvide produktionen indenfor den eksisterende forretningsmodel og ved at udforske muligheder for udvidelse af forretningsmodellen. Indgåelse af strategiske partnerskaber ser vi som et vigtigt parameter, som vil understøtte FirstFarms’ vækst. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen.

Styrkelse af værdikæden

FirstFarms’ medarbejdere besidder unik viden, som vi vil sørge for bliver delt på tværs af koncernen og være med til at gøre vores virksomhed endnu mere effektiv. Generelt vil udnyttelsen af synergier være i fokus de kommende år. Implementering af vores strategi og opnåelse af mål, samt evnen til at træffe de rigtige beslutninger i en større koncern, er afhængig af et solidt datagrundlag. Dataledelse og brug af digitale løsninger bliver prioriteret i koncernen.